(NĐ&ĐS) - Mãn Tự ra đời từ năm 2017, nhưng đến nay vẫn được đông đảo mọi người ủng hộ, bởi nơi đây không chỉ hướng con người đến việc chay tịnh mà còn hướng họ đến những giá trị chân - thiện - mỹ. Người thưởng thức món ăn không phải lo về kinh phí cho bữa ăn của họ, tất cả đều tùy vào tâm và túi tiền của chính mình. Dùng ít trả ít, dùng nhiều trả nhiều hay hoan hỷ thêm chi phí cho người đầu bếp đều thuộc vào 2 chữ “Tùy tâm”.

Minh Khoa - Kha Nguyễn