(NĐ&ĐS) - Để ngăn chặn tình trạng xe máy đi lên hè và đường dành cho người đi bộ, thành phố Hà Nội đã lắp đặt nhiều barie trên các tuyến phố. Việc lắp đặt này vô hình chung lại gây khó dễ cho những người khuyết tật muốn tham gia giao thông.

Khuê Quân - Quốc Nam - Đình Khương