(NĐ&ĐS) - Với tâm huyết trong các hoạt động cộng đồng, Thiền trà quán Mãn Tự cùng thầy Đặng Lộc, một người có nhiều năm tập võ, thi đấu ở Việt Nam và Nhật Bản đã tổ chức lớp võ tự vệ miễn phí ở TP. Hồ Chí Minh. Lớp võ ra đời nhằm mục đích giúp mọi người rèn luyện sức khỏe, sự phản xạ và có khả năng tự vệ.

Nguyễn Kha - Đoàn Linh - Nguyễn An