(NĐ&ĐS) - Ngày 10/12 tại thư viện Quốc gia Việt Nam đã diễn ra buổi lễ ra mắt sách “Mắt trùng khơi”, triển lãm ảnh cùng tên và công bố Dự án Tủ sách Biển đảo quê hương của hai tác giả Lữ Mai – Trần Thành.

Trần Đức