(NĐ&ĐS) - Các hoạt động nghệ thuật không chỉ là cách giúp người khuyết tật chứng tỏ khả năng mà còn là nhịp cầu nối họ đến sự hòa nhập với xã hội.

Quốc Nam - Ngọc Thanh