(NĐ&ĐS) – Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014 về hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

Theo đó, dự thảo bổ sung quy định về hạn mức giao dịch tối đa đối với ví điện tử của cá nhân và tổ chức mà thông tư cũ chưa quy định. Cụ thể: Việc nạp tiền vào ví chỉ được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của chủ sở hữu ví điện tử tại ngân hàng hoặc thông qua nhận tiền từ ví điện tử khác có cùng tổ chức cung ứng.

Người sử dụng ví điện tử được phép chuyển tiền cho ví khác cùng tổ chức cung ứng dịch vụ; thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp; rút tiền từ ví điện tử về tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ghi nợ đã liên kết.

vi-dien-tu
Các giao dịch chuyển tiền, thanh toán thông qua ví điện tử của cá nhân sẽ không được quá 20 triệu đồng/ngày.

Tuy nhiên, tổng hạn mức giao dịch của một ví điện tử cá nhân tối đa sẽ chỉ là 20 triệu đồng/ngày, và không quá 100 triệu/tháng. Các giao dịch được cho phép bao gồm chuyển tiền, thanh toán hàng hóa và dịch vụ hợp pháp trên ví…

Điều này đồng nghĩa với việc bất kể khách hàng sử dụng giao dịch gì liên quan tới số dư tiền trong ví điện tử sẽ không được thực hiện quá 20 triệu/ngày và 100 triệu/tháng.

Dự thảo cũng quy định tổng hạn mức giao dịch của một ví điện tử tổ chức bao gồm các giao dịch tương tự cũng không được vượt quá 100 triệu đồng/ngày và tối đa 500 triệu đồng/tháng.

 

Huy Thành