(NĐ&ĐS) – Theo tin từ UBND TP Hà Nội, TP đã quyết định phải xây dựng lộ trình tăng học phí đối với cấp bậc học mầm non và THPT theo lộ trình.

Năm học 2018 - 2019, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn (trừ các cơ sở giáo dục chất lượng cao) đã thực hiện thu học phí theo quy định tại Nghị quyết số 5/2018 với mức 155.000 đồng/tháng với học sinh các cấp học (mầm non cho đến THPT) ở thành thị; 75.000 đồng/tháng với học sinh trên địa bàn nông thôn; và 19.000 đồng/tháng với địa bàn miền núi.

Trong khi Hà Nội có mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn nhiều so với thu nhập bình quân của cả nước.

bo-quy-tac-ung-xu
Học phí bậc mầm non và phổ thông công lập sẽ được điều chỉnh tăng.

Do đó, UBND TP Hà Nội đã xây dựng mức thu học phí năm học 2019 - 2020 theo hướng tăng đối với cấp mầm non, THPT.

Dự kiến đến năm 2020 - 2021, mức thu học phí sẽ bằng mức cao nhất được quy định trong Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với vùng thành thị, nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối với vùng miền núi.

Cụ thể là: 300.000 đồng/tháng đối với thành thị, 120.000 đồng/tháng đối với nông thôn và 30.000 đồng/tháng với khu vực miền núi.   

Tình Thương