(NĐ&ĐS) – Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có các giải pháp kỹ thuật chấm bài thi trắc nghiệm để đảm bảo an toàn, bảo mật, chống gian lận một cách cao nhất.

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT - cho biết, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tiếp tục được tổ chức với phương thức cơ bản giữ ổn định như các năm 2017, 2018; kết quả kỳ thi được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm cơ sở cho tuyển sinh giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới, việc chấm bài thi trắc nghiệm sẽ do các trường đại học chủ trì với phần mềm chấm thi trắc nghiệm đã được sửa đổi, nâng cấp theo hướng tăng cường khâu bảo mật để phòng ngừa, phát hiện các gian lận. 

Cụ thể, tất cả dữ liệu liên quan đến bài thi của thí sinh từ ảnh quét bài thi cho đến kết quả cuối cùng đều được mã hóa bằng các thuật toán mã hóa tiên tiến có độ tin cậy và bảo mật cao; người dùng không thể nhìn được toàn bộ ảnh quét và không thể đọc được thông tin kết quả bài thi (kể cả kết quả trung gian hoặc kết quả cuối cùng).

Quá trình sửa lỗi kỹ thuật trên phiếu trả lời trắc nghiệm (lỗi do thí sinh điền sai mã đề, điền sai số báo danh, lỗi nhận dạng đáp án...) do phần mềm tự động phát hiện, người vận hành phần mềm chấm thi trắc nghiệm không thể biết được mối liên hệ giữa thông tin cá nhân với phần bài làm của thí sinh (“đánh phách điện tử” Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh).

anh-thi
Giải pháp kỹ thuật chấm bài thi trắc nghiệm mới sẽ giúp hạn chế tiêu cực. Ảnh: Tiền phong

Hay nói cách khác, khi sửa lỗi nội dung liên quan đến thông tin cá nhân thì không thể nhìn thấy phần nội dung trả lời và khi sửa lỗi phần nội dung trả lời thì không thể nhìn thấy phần thông tin cá nhân.

Ngoài ra, mọi thao tác trên phần mềm đều được lưu vết; chỉ người có trách nhiệm mới có thể mở để đọc mà không thể sửa được các thông tin này.

Các dữ liệu trung gian cũng như kết quả chấm thi trắc nghiệm đều được mã hóa và chỉ có thể được giải mã bằng “khóa” được cung cấp cho người có trách nhiệm. Kết quả chấm trắc nghiệm được mã hóa, chỉ được tự động giải mã khi nhập vào Hệ thống quản lý thi THPT quốc gia để hoàn thiện dữ liệu chấm thi của Kỳ thi. 

Điều này sẽ khiến người tham gia công tác chấm thi trắc nghiệm không thể trực tiếp can thiệp để làm thay đổi dữ liệu dẫn đến làm thay đổi kết quả thi. Việc sửa lỗi kỹ thuật chỉ thực hiện được ở những vị trí lỗi khi nhận diện ảnh quét bài thi do phần mềm phát hiện.

Trong suốt quá trình chấm thi trắc nghiệm, ảnh quét gốc bài thi của thí sinh không thể can thiệp và sửa chữa. 

Mặt khác, dữ liệu ảnh quét bài thi gốc (đã mã hóa) cũng được gửi về Bộ GD&ĐT tạo để quản lý và đối sánh với kết quả chấm nhằm phát hiện những sai lệch một cách có chủ ý (nếu có).

Đối với các sở GD&ĐT, cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị... theo quy định của Quy chế; phối hợp tốt với các trường đại học để tổ chức kỳ thi nghiêm túc. Bộ GD&ĐT cũng sẽ tăng cường thanh, kiểm tra trực tiếp tất cả các nhiệm vụ của Ban chấm thi trắc nghiệm. 

Tình Thương