(NĐ&ĐS) - Ngày 13/8, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã họp bàn phiên thứ 3 về lương tối thiểu 2019. Theo đó, 100% thành viên đã thống nhất ý kiến với phương án điều chỉnh lương tối thiểu năm 2019 mức tăng 5,3% so với năm 2018.

Cụ thể, trong phiên họp, 15 thành viên của hội đồng đã thống nhất với phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019, tính theo các vùng quy định, mỗi lao động được tăng thêm từ 160.000-200.000 đồng/tháng.

Theo phương án này, mức lương tối thiểu năm 2019 với vùng 1 sẽ là 4,18 triệu đồng, tăng 200.000 đồng; vùng 2 là 3,71 triệu đồng, tăng 180.000 đồng; vùng 3 là 3,25 triệu đồng, tăng 160.000 đồng và vùng 4 tăng thêm 160.000 đồng lên mức 2,92 triệu đồng.

tien-luong
Các thành viên bỏ phiếu quyết định phương án tăng lương tối thiểu năm 2019.

Ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch VCCI Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia cho rằng: "Chúng tôi mong muốn tăng 5,1% hơn, nhưng do Hội đồng tiền lương quyết định nên chúng tôi cũng đồng ý mức 5,3%. Với mức tăng này, các doanh nghiệp sẽ phải phấn đấu để có thể đáp ứng được yêu cầu".

Theo ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia, tại phiên họp cuối cùng này, Tổ kỹ thuật của Hội đồng tiền lương Quốc gia đã tổng hợp đưa ra hai phương án để lấy ý kiến biểu quyết tăng lương tối thiểu vùng năm 2019, là tăng 5,3% hoặc 6,1%.

"Đây là mức mà người lao động có thể bù đắp vào khoản trượt giá (4%/năm) và vẫn còn mức tăng lương so với năm trước. Với mức tăng lương tối thiểu này, doanh nghiệp cũng có thể chi trả được. Đây là mức tăng hài hòa, có thể làm hai cùng chấp nhận được", ông Diệp cho biết.

MT