(NĐ&ĐS) - Bạn đọc Kim Anh (Hà Nội) thắc mắc: "Tôi là lao động nữ, hiện đang mang thai lần đầu, chuẩn bị nghỉ chế độ thai sản để sinh con. Theo chế độ nghỉ thai sản cho lao động nữ, tôi có những băn khoăn về các chế độ BHXH, BHYT và thủ tục cần biết để đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh".

Tư vấn, trả lời: Theo quy định, lao động nữ khi sinh con được hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ nghỉ thêm được 01 tháng. Có một số trường hợp, lao động nữ muốn đi làm trước khi kết thúc thời hạn nghỉ thai sản theo quy định. Những trường hợp này được quy định như thế nào?

Dưới đây, là một số lưu ý pháp lý về trường hợp lao động nữ sinh con đi làm trước khi kết thúc thời hạn nghỉ thai sản. Cụ thể:

1. Điều kiện để được đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ khi sinh có có thể đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

- Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

anh mhoa
Lao động nữ cần lưu ý trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản. (Ảnh minh họa)

Cùng quy định về vấn đề này, tại Điều 157 Bộ luật lao động 2012 quy định trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản theo quy định, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể đi làm lại sau khi đã nghỉ ít nhất 04 tháng.

Theo hai quy định trên, chúng ta có thể thấy rằng lao động nữ muốn đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản thì nên đáp ứng đề đủ các điều kiện:

- Người lao động có nguyện vọng;

- Đã nghỉ hưởng chế độ thai sản ít nhất 04 tháng;

- Có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không ảnh hưởng đến sức khỏe;

- Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

2. Quyền lợi được hưởng khi đi làm sớm

Ngoài tiền lương được hưởng khi đi làm, lao động nữ sinh con còn được hưởng chế độ thai sản cho đến hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định của luật BHXH.

3. Chế độ đóng BHXH, BHYT

Theo quy định tại các Khoản 2, 4 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng BHXH, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng BHXH, BHYT.

Đại Lộc